Skat og satser 2017

 

Kapitalpension               

 

Indbetaling 

Der kan ikke indbetales på ordningen med fradrag.

 

Udbetaling 

Normal afgift er 40% ved udbetaling.

 

 

Aldersopsparing             

 

Indbetaling

Der kan indbetales kr. 29.600 i år, og der er ikke fradrag for indbetalingen.

 

Udbetaling

Der skal ikke betales skat eller afgift ved udbetaling af ordningen.

 

 

Ratepension

 

Indbetaling

Hvis du selv opretter ordningen, kan der indbetales med fradrag op til kr. 53.500. Hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver, kan der indbetales op til kr. 58.152 - inkl. AMB-bidrag.

Husk at grænserne gælder for alle de ratepensionsordninger, som du måtte have. Du kan altså højst opnå fradrag for ”netto” kr. 53.500 samlet set, for indbetalinger til alle dine ratepensionsordninger.

 

Udbetaling

Du skal betale indkomstskat, men ikke AMB-bidrag, af dine udbetalinger. Skattesatsen afhænger af din årlige indkomst på udbetalingstidspunktet. Ordningen skal udbetales over en periode på minimum 10 år.

 

 

Livsvarig livrente            

 

Indbetaling

Opretter du livrenten som privatordning, er der forskellige regler for hvordan indbetalingen kan fradrages:

Hvis aftalen er mindre end 10 år, kan der fradrages op til kr. 49.300 (”opfyldningsfradraget”).

Hvis aftalen er på 10 år eller mere, er der fuldt fradrag for beløbet der indbetales.

Oprettes ordningen via din arbejdsgiver, er der fuldt fradrag for beløbet, der indbetales.

 

Udbetaling

Du skal betale indkomstskat, men ikke AMB-bidrag, af dine udbetalinger. Skattesatsen afhænger af din årlige indkomst på udbetalingstidspunktet.

 

Skat på afkast

Pensionsafkastskat udgør 15,3% (PAL-skat)

 

Indkomstskat

Indtægt under kr. 479.600 (efter AMB-bidrag). Her er marginalskattesatsen ca. 38% - kaldet bundskat

Indtægt over kr. 479.600 (efter AMB-bidrag). Her er marginalskattesatsen ca. 52% - kaldet topskat

 

Pensionsbogen

Du kan læse meget mere om opsparing til pension i Pensionsbogen