Skat og satser 2020

 

Kapitalpension               

 

Indbetaling 

Der kan ikke indbetales på ordningen med fradrag.

 

Udbetaling 

Normal afgift er 40% ved udbetaling.

 

 

Aldersopsparing             

 

Indbetaling

Der kan indbetales 5.300 kr. i år, og der er ikke fradrag for indbetalingen.
Er der 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan der indbetales 50.200 kr. årligt (ved indbetaling i 2020 og senere er det dog en betingelse, at der ikke er påbegyndt udbetaling af fx ratepensioner, pensionsordninger med løbende udbetalinger, livrenter m.v.)

 

Udbetaling

Der skal ikke betales skat eller afgift ved udbetaling af ordningen.
Seneste udbetaling ved det 80. år.

 

 

Ratepension

 

Indbetaling

Hvis du selv opretter ordningen, kan der indbetales med fradrag op til 57.200 kr. - Hvis indbetalingen sker via din arbejdsgiver, kan der indbetales op til 62.173 kr. - inkl. AMB-bidrag.

Husk at grænserne gælder for alle de ratepensionsordninger, som du måtte have. Du kan altså højst opnå fradrag for ”netto” 57.200 kr. samlet set, for indbetalinger til alle dine ratepensionsordninger.

 

Udbetaling

Du skal betale indkomstskat, men ikke AMB-bidrag, af dine udbetalinger. Skattesatsen afhænger af din årlige indkomst på udbetalingstidspunktet. Ordningen skal udbetales over en periode på minimum 10 år. Sidste udbetaling skal ske ved det 90./95. år.

 

 

Livsvarig livrente            

 

Indbetaling

Opretter du livrenten som privatordning, er der forskellige regler for hvordan indbetalingen kan fradrages:

Hvis aftalen er mindre end 10 år, kan der fradrages op til 52.600 kr. (”opfyldningsfradraget”).

Hvis aftalen er på 10 år eller mere, er der fuldt fradrag for beløbet der indbetales.

Oprettes ordningen via din arbejdsgiver, er der fuldt fradrag for beløbet, der indbetales.

 

Udbetaling

Du skal betale indkomstskat, men ikke AMB-bidrag, af dine udbetalinger. Skattesatsen afhænger af din årlige indkomst på udbetalingstidspunktet.

 

Skat på afkast

Pensionsafkastskat udgør 15,3% (PAL-skat)

 

Indkomstskat

Indtægt under 531.000 kr. (efter AMB-bidrag). Her er marginalskattesatsen ca. 38% - kaldet bundskat

Indtægt over 531.000 kr. (efter AMB-bidrag). Her er marginalskattesatsen ca. 52% - kaldet topskat