Udligningsskat

Lovforslaget om udligningsskat på pensionsudbetalinger trådte i kraft fra 2011.

Du skal betale udligningsskat, hvis dine skattepligtige pensionsudbetalinger overstiger et bundfradrag på 388.200 kr. årligt(2017).
I årene 2011-2014 opkræves 6 procent, og herefter nedtrappes satsen med 1 procent hvert år fra 2015 til og med 2019. I 2020 bortfalder udligningsskatten.

Du har mulighed for at overføre et uudnyttet bundfradrag fra din ægtefælle. Der kan dog højst overføres kr. 129.500( 2017), og beløbet reduceres med din ægtefælles personlige indkomst. Hvis den personlige indkomst overstiger 129.500 kr.(2017), er der intet bundfradrag at overføre.

Er du allerede i gang med at få udbetalt din ratepension, har du mulighed for at forlænge udbetalingsforløbet.

Hvis du overvejer at starte udbetaling af din ordning, har du mulighed for at aftale et længere udbetalingsforløb og derved nedbringe den årlige udbetaling.

Kontakt din rådgiver, hvis du er interesseret i at høre, om du er/bliver omfattet af udligningsskatten.
 

Beskatningsgrundlag

Følgende indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger indgår i beskatningsgrundlaget:
• Ratepensioner
• Livrenter
• Indekskontrakter
• Ægtefælle-, samlever- og børnepensioner
• Tjenestemandspensioner
• ATP
• Folkepensionen (kun grundbeløbet)

Følgende pensionsydelser er undtaget fra beskatningsgrundlaget:

• Kapitalpensioner
• Invalidepensioner
• Førtidspensioner
• Fleksydelse
• Efterløn