Årlig ajourføring

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til foreningens forhold.

Når foreningen skifter formand eller kasserer - eller der sker andre betydende ændringer - skal vi have besked, jf. hvidvasklovgivningen. Under samme lovgivning skal vi også en gang årligt indhente forskellige oplysninger. I alle tilfælde udfylder du og sender os denne blanket:

> Ajourføring af kundeforhold (forening)

Endvidere skal du udfylde og returnere denne blanket, hvis der skal ændres i adgangen til Netbank:

> Ændringer til Netbank

Upload materialer via vores sikre dokumentforsendelse - klik her

Særligt om CVR-nr.
Hvert tredje år skal foreningen forny sit CVR-nr. hos Erhvervsstyrelsen for at kunne videreføre det. Det sker via https://datacvr.virk.dk/data/, hvor foreningens Registreringscertifikat også kan hentes (gratis download).