Foreninger

Møns Bank støtter op om foreninger, der har deres aktiviteter og interessefællesskab i bankens markedsområder, dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster. Det gælder alt inden for idræt, kultur og andre områder, hvor en større gruppe mennesker mødes. Foreninger kan blive kunde i banken, når de er beliggende i bankens markedsområde eller på anden vis har tilknytning til banken.

Vi hjælper gerne med kontoforhold, råd og vejledning - og deciderede sponsorater er også noget, vi går ind i fra tid til anden. En aftale med banken er også en noget-for-noget aftale, hvor vi ser en klar sammenhæng mellem, hvad foreningen vil gøre for banken, og omvendt hvad vi kan hjælpe foreningen med.

Vi vil gerne være en bank, ejet af kunderne. Det medvirker til en større interesse for banken samt styrker relationer og nærvær, så Møns Bank fortsat kan være et stærkt lokalt alternativ til storbankerne.

Begynd her: