Afkast i Formuepleje | Møns Bank

Hvad kan dine penge vokse til?

Afkast i Formuepleje

Traditionel opsparing på en bankkonto giver for tiden ingen renter. Er du villig til at løbe en risiko – større eller mindre – er der selvfølgelig også chance for et afkast, der afspejler din risikovillighed. 

Vi investerer ud fra en strategi, som vi aftaler med dig. Dine personlige forhold såsom investeringshorisont (tid), risikovillighed (tolerance) og økonomi (robusthed) er blandt de vigtigste faktorer, når valget af rette gruppe skal træffes. Netop de forhold kan afklares via vores investeringsguide, som du finder i Netbank under Investering og Investeringsguide - prøv det!

Vores resultater kan du se i skemaet: 

Afkast  i %

2022

2021

2020

2019

2018

2017

100 akt./0 obl.

-13,45

29,56

4,35

15,21

-14,55

13,10

75 akt./25 obl.

-11,43

19,34

3,64

15,99

-12,63

9,47

50 akt./50 obl.

-11,74

11,52

3,53

14,18

-11,53

7,01

25 akt./75 obl.

-11,11

5,38

4,32

13,06

-6,27

2,47

Bemærk: Historiske afkast op til og med 2017 er opgjort med fradrag af Formueplejegebyr. Grundet regulatoriske ændringer i beregningen er afkastet fra 2018 og frem beregnet før omkostninger (du får via dine kvartårlige rapporter altid målt din egen aftales præcise afkast efter omkostninger). Historisk afkast kan ikke anvendes som indikatorer for fremtidige afkast. Afkastet opdateres hvert kvartal - senest opdateret 12.07.2022.


Ansvarlig investering og fokus på bæredygtighed

Formuepleje er et såkaldt ’Artikel 6’-produkt. Investering i Formuepleje betyder, at du blandt andet ikke investerer i virksomheder, som producerer våben, opererer under dårlige arbejdsforhold eller har problemer med at overholde miljøregler eller menneskerettigheder.

Overordnet er der fokus på følgende tre forhold:

  • at dine investeringer medvirker til en reduktion af CO2 udledning,
  • bidrager til FN’s verdensmål og
  • at der udelukkende investeres i bæredygtige og ansvarlige virksomheder.

Den seneste rapportering på disse parametre fremgår her:

   > Høj risiko (rød gruppe)