Finanstilsynets redegørelser

Finanstilsynet overvåger og foretager løbende kontrolbesøg i danske pengeinstitutter for at sikre, at gældende regler overholdes.

Efter hver inspektion i en finansiel virksomhed udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse, der skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

Redegørelserne beskriver Finanstilsynets vurdering af virksomheden, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som Finanstilsynet giver på baggrund af inspektionen.

De finansielle virksomheder skal offentliggøre redegørelserne senest 3 dage efter modtagelsen. Kort efter virksomhedernes egen offentliggørelse kan redegørelserne også findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Nedenfor kan du se de vurderinger og redegørelser, Møns Bank har modtaget fra Finanstilsynet:

21.06.2022 Redegørelse om påbud om ophør af anvendelse af NemID-nøglekortet

> Ledelsens bemærkninger hertil
 

> 07.03.2022 Redegørelse om inspektion

> 24.01.2022 Undersøgelse af interne likviditetsgrænser.

> 09.09.2020 Redegørelse vedr. hvidvaskområdet.

> 19.12.2019 Redegørelse vedr. hvidvaskområdet.

> 08.10.2019 Redegørelse om inspektion.
> Ledelsens bemærkninger hertil.

> 30.01.2017 Redegørelse om inspektion.
> Ledelsens bemærkninger hertil.