Garantier

I forbindelse med handler og kontrakter mellem flere parter vil det ofte være hensigtsmæssigt at få stillet en garanti, som kan give dig sikkerhed for, at betalingen eller leveringen sker som aftalt.

Omvendt hjælper vi også gerne med at stille en garanti, hvis du får behov for det.

Eksempler på garantier kunne være:

  • Arbejdsgarantier (AB92).
  • Garantier ved ejendomshandel.
  • Garantier ved handler og kontrakter.
  • Leverandørgarantier.
  • Remburser.


Kontakt os, hvis du vil høre mere om garantier eller have udarbejdet en.