Samarbejdspartnere

I overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan det oplyses, at Møns Bank har følgende samarbejdspartnere, der betaler os for formidling og salg af produkter:
 
 
 

Provisioner ved værdipapirhandel

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel modtager Møns Bank tegnings- og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra følgende samarbejdspartnere.