Køb/salg af virksomhed

Møns Bank tager aktiv del i processen omkring køb og salg af virksomheder. Vi kommer med finansieringsforslag og har samarbejde med specialister indenfor området.

Under de nuværende konjunkturforhold er det endnu vigtigere end hidtil at få fastlagt en klar strategi med prioritering af indsatser. I den sammenhæng er værdiansættelsen essentiel for virksomheden i forbindelse med ejerens beslutning om tilkøb eller frasalg.

Vi har erfaring i og kompetence til at løfte opgaverne, både når det drejer sig om generationsskifte, salgsmodning, fusion, fision og andre virksomhedsoverdragelser.

Kontakt os og aftal et møde.