Sponsorstøtte

Møns Bank er meget engageret i foreninger, sport, sociale aktiviteter og kultur.

Vi støtter primært aktiviteter i det nære markedsområde, dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster.

Et samarbejde
Vi prioriterer højt, at vi kan opnå et samarbejde med de foreninger og andre, som vi sponserer, således at begge parter får et positivt udbytte.

Vi støtter bredden
Vi støtter helst aktiviteter, som rammer den brede offentlighed.

Vi støtter ikke
Vi støtter som udgangspunkt ikke politiske, offentlige og religiøse projekter samt personlige eller individuelle formål.

Fonde
Har foreningen brug for et større beløb til nye redskaber eller nye aktiviteter, er der flere fonde at søge. Læs mere.