Bestyrelse og repræsentantskab

Bankens repræsentantskab består af 30-36 medlemmer, der bliver valgt på bankens generalforsamling. Bankens bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf de fire vælges af bankens repræsentantskab og de to af bankens medarbejdere.