Bestyrelse og repræsentantskab

Bankens repræsentantskab består af 36 medlemmer, der bliver valgt på bankens generalforsamling. Bankens bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf de fire vælges af bankens repræsentantskab og de to af bankens medarbejdere.