Overskudslikviditet

Hvis din virksomhed i en kortere eller længere periode har likviditet i overskud, kan vi hjælpe dig med at placere midlerne på en hensigtsmæssig måde.

Vores formuerådgivere vil i tæt dialog med dig finde den optimale placering af pengene, hvor afkast og risiko tilpasses lige netop din risikoprofil og investeringshorisont.

Kontakt os, så vi sammen kan se på mulighederne.