Ledelseskodeks og etik

Møns Bank prioriterer god ledelse højt. Banken anser god ledelse som en forudsætning for, at banken kan opnå tilfredse kunder og medarbejdere, et godt image hos sine øvrige interessenter og en god bundlinje. Derfor har banken udarbejdet et kodeks for god ledelsesadfærd. Det fastlægger retningslinjer for og stiller krav til bankens ledere. Banken tilstræber at skabe de bedst mulige betingelser for, at lederne kan levere i henhold til ledelseskodekset til gavn for kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere, investorer og lokalsamfund.

Væsentlige elementer i kodekset er krav om at være eksponent for bankens værdisæt og etiske retningslinjer.

En leder i banken har indsigt i og forståelse for, hvordan banken driver sin forretning. I kraft af ledernes og medarbejdernes høje faglighed skaber lederne i et gensidigt konstruktivt samspil resultater via en effektiv udførelse af bankens forretningsmodel. Det sker i overensstemmelse med bankens politikker, forretningsgange og øvrige retningslinjer.

Banken arbejder løbende med udviklingsprocesser for fortsat at kunne skabe værdi for kunderne. Det gælder såvel i dialogen og via relationerne med kunderne som på de indre linjer for at skabe effektivitet og indtjening. Lederne i banken sikrer bankens fortsatte udvikling både i værdi­skabelsen i kundeserviceringen og i de bagvedliggende produktionsprocesser. En målbevidst og resultatorienteret ledelsesadfærd er helt central. Resultaterne skabes i samarbejdet på tværs i banken og med aktiv inddragelse af bankens medarbejdere. Det betyder også fokus på den faglige og personlige udvikling for den enkelte leder og medarbejder. Lederen skal således skabe en platform for at opnå resultater og udvikling bl.a. ved at sikre et godt arbejdsmiljø og høj trivsel i hverdagen.