Etiske krav til bankens ledere og medarbejdere

Gaver og arrangementer

Banken hverken tilbyder eller accepterer gaver, rejser, invitationer og lignende af en størrelse eller karakter, som kan give et upassende indtryk af formålet. Gaver og lignende må på ingen måde påvirke forretningsaftaler.

Indkøb og samhandel

Bankens køb af ydelser, herunder valg af leverandører, er reguleret af bankens princip for indkøb, hvor der regelmæssigt foretages en evaluering og efterprøvelse af pris og kvalitet i løbende kontraktforhold. Ved særskilt køb af enkeltstående større ydelser er det bankens hovedregel, at der altid indhentes tilbud fra minimum 2 leverandører, der som udgangspunkt vælges blandt bankens kunder, således at samhandel med kunder altid sker på et oplyst og konkurrenceafdækket grundlag. Ved valg mellem de modtagne tilbud vælges det billigste i forhold til kvalitet.  

Fortrolige oplysninger

Alle ledere og medarbejdere i banken er lovmæssigt forpligtet til at beskytte fortrolige og betroede oplysninger, uanset om oplysningerne vedrører kunder, samarbejdspartnere, leverandører, banken selv eller andre. Misbrug af data eller uberettiget videregivelse af disse data er ikke tilladt.

Bedrageri og underslæb

Alle ledere og medarbejdere i banken har pligt til at indberette til bankens complianceansvarlige, bankens direktion, nærmeste leder eller via bankens whistleblowerordning, hvis man opdager eller får begrundet mistanke om uregelmæssigheder af økonomisk karakter i bankens, kunders, samarbejdspartneres eller leverandørers forhold.

Korruption

Banken tolererer ikke nogen form for korruption og bestikkelse hverken i banken eller hos samarbejdspartnere og leverandører. Ledere eller medarbejdere, der direkte eller indirekte er vidne til eller har mistænke om dette, skal ligeledes indberette det til bankens complianceansvarlige, bankens direktion, nærmeste leder eller via bankens whistleblowerordning.