Lovgivning

De danske pengeinstitutter spiller en central rolle i forhold til udviklingen af det danske samfund og den danske økonomi. Derfor er det vigtigt, at institutterne er underlagt love og regler, der både sikrer stabilitet, og gør det muligt at opretholde en konkurrencedygtig sektor, der understøtter væksten via udlån til virksomheder og husholdninger.

Møns Bank er som andre finansielle virksomheder underlagt både den særlige finansielle lovgivning og den generelle erhvervsregulering, der gælder for alle erhvervsvirksomheder. Den centrale lov for pengeinstitutter er lov om finansiel virksomhed, der blandt andet indeholder regler om tilladelse til at drive pengeinstituttet, kapitalkrav, krav til afrapportering, ejerforhold, aflønning mv. Loven indeholder regler for alle finansielle virksomheder og dermed også realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber mv.. Derudover sætter EU-kapitalkravsforordningen krav til blandt andet institutternes kapital.

Danske pengeinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, der sikrer, at institutterne overholder regler på baggrund af løbende indberetninger og inspektioner, hvor tilsynet besøger de enkelte pengeinstitutter og gennemgår relevante forhold. Finanstilsynet har indført en tilsynsdiamant, der opstiller pejlemærker for eksempelvis omfanget af ejendomseksponering og udlånsvækst.