Forsikringsformidling


Møns Bank er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler. Banken yder personlig rådgivning til kunder om Letsikringer, oprettet via Letpension.

Registeret kan findes på www.forsikringogpension.dk.

Møns Bank handler på vegne af PFA Pension ved formidlingen af Letsikringer. Indtegning sker i PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø. Banken er berettiget til et administrationshonorar, som er indregnet i præmien, og hvis størrelse oplyses på forlangende fra sag til sag. 

PFA Pension er ikke et skadesforsikringsselskab og er derfor ikke omfattet af en garantiordning.

Møns Bank yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. Banken har en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte PFA Pension via Letpension.

Evt. klage over forsikringsformidlingen kan ske her.