Klageadgang

Vi har heldigvis kun meget sjældent klager fra vores kunder. I de fleste tilfælde bliver alle forhold klaret i en positiv ånd.

Hvis du er utilfreds med noget i Møns Bank, vil vi bede dig kontakte din rådgiver.

Hvis du synes, du ikke kan komme igennem med dit ønske hos din rådgiver, eller hvis du af andre årsager ikke ønsker at henvende dig til din rådgiver, er du velkommen til at henvende dig til:

Klageansvarlig Kim Andersen, tlf. 55 86 15 07, ka@moensbank.dk

Er du ikke tilfreds med Møns Banks behandling af din klage, kan du efterfølgende henvende dig til Det Finansielle Ankenævn (Pengeinstitutankenævnet), St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk. 

For de af bankens kunder, der er bosiddende uden for Danmark og som ønsker at klage over en ydelse købt online i Møns Bank, kan der også klages til EU-Kommissionens online klageportal på følgende link: 
http://ec.europa.eu/odr. Hvis du klager her, skal du huske at oplyse Møns Banks email-adresse: post@moensbank.dk.

Det er vores klare målsætning, at ingen af vores kunder vil få behov for at benytte sig af disse klagemuligheder.