Foreninger

Møns Bank støtter op om foreninger, der har deres aktiviteter og interessefællesskab i bankens markedsområder, dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster. Det gælder alt inden for idræt, kultur og andre områder, hvor en større gruppe mennesker mødes. Foreninger kan blive kunde i banken, når de er beliggende i bankens markedsområde eller på anden vis har tilknytning til banken.

Vi hjælper meget gerne med kontoforhold, råd og vejledning. Det er ikke gratis at føre konti, men vi ønsker ikke at tjene på kundeforholdet - kun at få dækket vores omkostninger. 


Fordele for alle parter

En aftale med banken kan fx være om sponsorater, annoncering på foreningens hjemmeside, skilte m.m. - det er en noget-for-noget aftale, hvor vi ser en klar sammenhæng mellem, hvad banken kan hjælpe foreningen med, og hvad foreningen kan gøre for banken.

Her kommer du videre:


Andels- og ejerboligforeninger behandler vi som erhvervskunder. Se prisliste for erhverv