Foreninger

Møns Bank støtter op om foreninger, der har deres aktiviteter og interessefællesskab i bankens markedsområder, dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster. Det gælder alt inden for idræt, kultur og andre områder, hvor en større gruppe mennesker mødes.

Vi hjælper gerne med kontoforhold, råd og vejledning - og deciderede sponsorater er også noget, vi går ind i fra tid til anden. Foreninger kan blive kunde i banken, når de er beliggende i bankens markedsområde eller på anden vis har tilknytning til banken. 

En aftale med banken er også en noget-for-noget aftale, hvor vi ser en klar sammenhæng mellem, hvad foreningen vil gøre for banken, og omvendt hvad vi kan hjælpe foreningen med.

Begynd her: