Hvordan bliver min forening kunde i banken

Møns Bank støtter op om foreninger, der har deres aktiviteter og interessefælleskab i bankens markedsområder, dvs. Syd- og Østsjælland samt Møn, Bogø og Nordfalster. Det gælder alt inden for idræt, kultur og andre områder, hvor en større gruppe mennesker mødes. Foreninger kan blive kunde i banken, når de er beliggende i bankens markedsområde eller på anden vis har tilknytning til banken.

Ønsker du at oprette en konto til din forening, er der en række formaliteter, der skal være på plads.

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til foreningens forhold. Samtidig er der nogle generelle oplysninger, vi skal bruge i forbindelse med etableringen af kundeforholdet. Disse fremgår af blanketten "Ansøgning om kundeforhold" herunder, som du udfylder og sender til os. 

Hvert år skal vi bede om en kopi af jeres generalforsamlingsreferat, og hvis der er ændringer i bestyrelsen tillige en fuldstændig udfyldt "Ajourføring af kundeforhold" samt legitimation på nye medlemmer i bestyrelsen. Derudover vil vi også tillade os at kontakte foreningen løbende for at sikre korrekt registrering/ajourføring.

Bemærk, at en forening skal have vedtægter og et lovligt formål, jf. lovgivningen. Ønsker du først en indledende dialog, om at din forening bliver kunde i banken, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 55 86 15 00.

NB: Andels- og ejerboligforeninger behandler vi som erhvervskunder. Se prisliste for erhverv

Ansøgning om kundeforhold (forening)

Foreningskunder i Møns Bank skal bruge Netbank. Overvej også, om foreningen skal have betalingskort og det Fælles indbetalingskort (FI-kreditor).

Særligt om CVR-nr.
Hvert tredje år skal foreningen forny sit CVR-nr. hos Erhvervsstyrelsen for at kunne videreføre det. Det sker via https://datacvr.virk.dk/data/, hvor foreningens Registreringscertifikat også kan hentes (gratis download).
 

Om opkrævning og medlemskartoteker

Virksomheden Nets giver dig mulighed for at administrere dit medlemskartotek (FI-kreditor, hvis det er ønskeligt, at kassereren selv administrerer foreningen) samt kontingentopkrævninger. 

> Læs mere her