Boligkreditformidler


Møns Bank er omfattet af Finanstilsynets tilsyn med de danske pengeinstitutter m.fl. Banken er her registreret som pengeinstitut med FT-nr. 6140.

Finanstilsynets adresse er: Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Møns Bank tilbyder sine privatkunder boliglån til ejerboliger og andelsboliger. Typiske løbetider er 20-25 år, og lånene tilbydes med såvel variabel som fast rente.

Tilsvarende tilbyder banken lån i fast ejendom til erhvervsvirksomheder. Her kan også aftales såvel variabel som fast rente - og varierende løbetider.

Herudover tilbyder Møns Bank realkreditlån til private i samarbejde med Totalkredit. Til bankens erhvervs- og landbrugskunder benytter Møns Bank sig af sit samarbejde med DLR-Kredit og Totalkredit Erhverv.

Møns Banks rådgivning i forbindelse med finansiering af fast ejendom til såvel private som til virksomheder knytter sig til ovennævnte udlånsprodukter. En kunde i banken kan forvente at få en grundig rådgivning, der knytter sig dels til bankens egne produkter og dels til de nævnte samarbejdspartneres produkter.

Når Møns Bank på vegne af en privatkunde har formidlet et realkreditlån i Totalkredit, modtager Møns Bank en provision. Denne provision er bl.a. betaling for den sikkerhed, som Møns Bank stiller over for realkreditinstituttet. Endvidere dækker provisionen Møns Banks omkostninger til rådgivning og administration i hele lånets løbetid.

Herudover betaler privatkunden gebyr til Møns Bank og realkreditinstituttet for det administrative arbejde, banken har ved tinglysning og ekspedition i øvrigt.

Der henvises i øvrigt til Møns Banks priser, som fremgår af bankens hjemmeside: Møns Banks priser.

Vi har heldigvis kun meget sjældent klager fra vores kunder. I de fleste tilfælde bliver alle forhold klaret i en positiv ånd.

Hvis du er utilfreds med noget i Møns Bank, vil vi bede dig kontakte din rådgiver.

Øvrige klageadgange fremgår her: Link til hjemmeside for klageadgang.