Friværdi

De fleste boligejere snyder sig selv for rigtig mange penge hvert år...

Så kontant lyder meldingen fra kunde- og salgschef Brian Arnvig i Møns Bank, når det handler om de senere års stigende huspriser.

- Situationen er den, at friværdien for manges vedkommende udgør den største del af deres formue, fortsætter han. Og da man ikke umiddelbart får forrentet sin friværdi, ja, så svarer det til at lade pengene ligge og ”dø hen på loftet”!


Sæt friværdien i arbejde

Mange er ikke klar over, hvad friværdien gemmer på af muligheder.

- Vi vil gerne synliggøre kundernes reelle formue og sikre, at de får den optimale forrentning, også når vi tager højde for den samlede beskatning, siger Brian Arnvig.

- Vi kalder det 360°-møder, fordi vi kommer hele vejen rundt. Man kan kort sagt sige, at vi samler pensions-, investerings- og boligrådgivning i ét og samme koncept. Det giver et enestående overblik over den samlede økonomi og muligheden for at vælge de løsninger, der passer den enkelte bedst, tilføjer han.

Mødet munder ud i bankens bud på, hvordan man får mere ud af sine penge. Det kan fx være i form af en større opsparing på længere sigt, et højere månedligt rådighedsbeløb eller – hvad mange hilser velkomment – et større beløb i hånden her-og-nu til forbedringer, ombygning, større nyanskaffelser, ny bil eller rejser.

- Vi oplever, at mange kunder faktisk er rigere, end de selv går og tror, fortæller Brian Arnvig, og nogle siger endda til os: "Tænk, hvor er det rart, at vi kan slå lidt til Søren nu, mens vi har alderen og helbredet til det – og så vide, at der stadig er penge nok til i morgen."

- Og selvfølgelig skal der være penge til i morgen. Det er netop formålet med vores rådgivning: Det fulde overblik over hele ens økonomi, og så vælger man selv de muligheder, man vil gøre brug af, slutter Brian Arnvig.

Fastrente+ er blot én af de muligheder, der er for at få et større råderum i sin økonomi.


Kontakt os og hør, om ikke også du kan få mere ud af din friværdi, end blot at lade den ligge og dø hen på loftet.