Fælles Indbetalingskort (FI-kreditor)

Med fælles indbetalingskort har du følgende tre muligheder for at modtage betalinger direkte til dine bankkonti:

  1. Den automatiske kun med kode.
  2. Den manuelle med navn og fri tekst. 
  3. Kombination med kode og fri tekst.


Den automatiske
Lægger du vægt på, at bogføringen af indgående betalinger skal ske automatisk, anbefaler vi korttype 71. Det har en identifikationskode i bunden af kortet, der gør kortet velegnet til automatisk bogføring i dit økonomisystem.

Den manuelle
Ønsker du blot at se kundens navn og adresse, skal du vælge korttype 73. Her kan kunden også tilføje en tekst. Du modtager oplysningerne på særskilt nota eller via Netbank.

Kombination
Korttype 75 er en kombination af korttype 71 og 73. Kunden kan skrive en besked til dig, samtidig med at kortet har en identifikationskode, så betalingen kan bogføres automatisk i dit økonomisystem.

Godkendelse
Inden du sender indbetalingskortene i omløb, skal de godkendes. Det vil sige, at alle felter, der står i blankethåndbøgerne, skal være korrekt udfyldt. Og du skal sende mindste 20 indbetalingskort til godkendelse. Kortene skal sendes til:

Nets A/S
Att.: FI-godkendelse
Lautrupbjerg 10
2750  Ballerup

Hvad så nu?
Ønsker du yderligere information om det fælles indbetalingskort, kan du kontakte os på tlf. 55 86 15 39.