InvesteringsService

InvesteringsService er et ekstra tilbud fra Møns Bank, som du kan lægge oven i vores øvrige investeringstilbud.

Med InvesteringsService får du en direkte linje til bankens investeringsrådgiver Frank Hougaard, som dagen igennem holder skarpt øje med de finansielle markeder. Frank er dedikeret investeringsrådgiver og har beskæftiget sig med området i 30 år. Han har om nogen fingeren på pulsen.

Er du tilmeldt InvesteringsService, kan du ringe til Frank og drøfte markedsudviklingen samt afgive telefonisk fondsordre på stedet. Du får også tildelt en personlig formuerådgiver i den filial, du ønsker eller er kunde i.

Herudover har du følgende fordele:

  • Direkte telefonnummer 5586 1590 til Formueafdelingen i Møns Bank, som kan være behjælpelig på alle hverdage mellem kl. 09-16.00.
  • Hjælp til investeringsbeslutninger i forhold til risikoprofil og tidshorisont, herunder investeringsforslag fra banken uden beregning.
  • Orientering om emissioner og investeringsmuligheder.
  • Depoter i Møns Bank bliver tilmeldt tabsovervågning, der sikrer, at du bliver kontaktet, hvis værdien af din investering falder med 10 % siden seneste porteføljerapport
  • Afkastrapportering af depoter i Møns Bank hvert kvartal, der herudover kan udarbejdes efter behov uden beregning.
  • Aftale om specialkurtage ved handel med værdipapirer, der fastsættes med afsæt i det hidtidige og forventede forretningsomfang med Møns Bank.

Kontakt din rådgiver eller Frank på fh@moensbank.dk eller tlf. 5586 1523, hvis du vil tilmeldes eller høre mere om InvesteringsService.