Initiativgruppen for byggeri og miljø

I 1983 blev Initiativgruppen for Byggeri og Miljø oprettet på foranledning af Møns Bank. Gruppens formål er at være initiativtagere til igangsætning af projekter i de markedsområder, hvor Møns Bank er repræsenteret.

Igennem årene er det blevet til 320 boliger med en samlet byggesum på ca. 300 millioner kr., og gruppen fortsætter med flere projekter i fremtiden, bl.a. på Farø, i Præstø, i Stege og i Klintholm Havn.

Initiativgruppens virke var fra starten tilrettelagt med afsæt i initiativer på Møn, men som følge af en udvidelse af bankens markedsområde i Præstø i 2002, blev gruppens arbejde styrket med repræsentanter fra dette område.

Med de seneste års udvidelse af bankens markedsområde med Næstved (2014), Vordingborg (2016) og Rønnede (2019), er strukturen for Initiativgruppen ændret, så den passer til bankens virke.

I hvert af bankens markedsområder er det målsætningen at etablere en lokal arbejdsgruppe, der har fokus på udviklingen i det enkelte område, hvor hver arbejdsgruppe selv organiserer og tilrettelægger sit arbejde. Koordination og erfaringsudveksling mellem de enkelte arbejdsgrupper sker via Initiativgruppens bestyrelse, hvor formanden for de enkelte arbejdsgrupper er repræsenteret.  

Etablering af nye arbejdsgrupper vil blive tilrettelagt og implementeret over de kommende år.