Bestyrelsen i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø

 

Nils Natorp
direktør, formand for gruppen

 

Hans Olsen
fhv. bankdirektør

 

Flemming Jensen 
bankdirektør

 

Jakob Helles

direktør

 

Bart G. Roetink

sekretær

 

 

 

 

Få mere at vide hos: