Bestyrelsen i Initiativgruppen for Byggeri og Miljø

Nils Natorp
direktør, formand for gruppen

Hans Olsen
fhv. bankdirektør

Flemming Jensen 
bankdirektør

Jakob Helles
direktør

Bart G. Roetink
sekretær