1000-kronesedlen udgår

Har du 1000-kronesedler, skal du af med dem inden den 31. maj 2025.

Danskerne skal have nye pengesedler sidst i dette årti. Og her indgår ikke en ny 1000-kroneseddel.

Faktisk vil Nationalbanken inddrive alle tidligere pengesedler (fra før 2009), men også den nyeste 1000-kroneseddel - og efter den 31. maj 2025 bliver sedlerne ugyldige.

Det er selvfølgelig primært hensynet til hvidvask, der ligger bag beslutningen. Nationalbanken skriver:

1000-kronesedlen er ikke nødvendig for at understøtte sikre og effektive betalinger i Danmark. Det skyldes bl.a., at kontanter i dag i mindre grad bruges til at gennemføre betalinger, og at værdien af kontantbetalinger oftest er mindre end 500 kr.
Samtidig sætter hvidvaskreglerne grænser for, hvor store betalinger der må foretages med kontanter.
Udfasningen af 1000-kronesedlen vil reducere behovet for byttepenge hos butikkerne. Dermed bliver kontanthåndteringen lettere for butikkerne uden at begrænse borgernes mulighed for at betale med kontanter.
Politiet vurderer samtidig, at 1000-kronesedlen i højere grad end andre sedler anvendes til at understøtte økonomisk kriminalitet af forskellig karakter.

Vi opfordrer dig til at få brugt/vekslet/indsat eventuelle 1000-kronesedler, som du måtte ligge inde med, senest den 31. maj 2025. Bemærk, at du højst kan veksle/indsætte 20.000 kr. som følge af reglerne om hvidvask - grænsen nedsættes forventeligt til 15.000 kr. pr. 1. marts 2024 - og du kan kun veksle/indsætte én gang.

Ældre pengesedler kan ikke indsættes i pengeautomater, men kan omveksles den første og sidste dag i måneden i bankens hovedkontor i Stege.

> Læs mere i pjecen fra Nationalbanken.