216.000 kr. til lokale formål

29.03.21

Jubilæumsfonden i Møns Bank udlodder store beløb i år og til næste år.

Gennem 43 år har Møns Bank hvert år uddelt penge til lokale initiativer via sin Jubilæumsfond, der blev stiftet ved bankens 100 års jubilæum. Hidtil har beløbene været i størrelsesordenen omkring 25.000 kr., men i år og til næste år er der skruet ekstra op for uddelingerne.

Formand for fonden Peter Ole Sørensen uddyber:

- Renteniveauet har nu igennem flere år ligget sådan, at vi ikke får en tilvækst i fondens midler, der kan bruges til udlodning. Vi har derfor ansøgt Civilstyrelsen og fået godkendt en opløsning af Jubilæumsfonden. Fondens grundkapital på ca. 475.000 kr. bliver derfor uddelt over 3 år, og vi begyndte allerede sidste år.


Stor interesse i år

- I år har vi modtaget ikke mindre end 90 ansøgninger, hvoraf vi har valgt at imødekomme 15 med et større eller mindre beløb, siger Brit Hindborg Skovgaard, der også er medlem af fondsbestyrelsen. Det er primært støtte til projekter indenfor sport og kultur, som ellers ikke havde mulighed for at blive gennemført, men også et par specielle studielegater.

- Vi har ønsket at hjælpe projekter på vej, som er til glæde for så mange som muligt i bankens nære områder, herunder Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner, tilføjer Pia Dahl, der er det tredje medlem af bestyrelsen. Vi har især lagt vægt på aktiviteter, der er båret af frivillige kræfter.

Den samlede udlodning er på 216.000 kr. og fordeler sig således:

Tonkawa-stammen, Det Danske Spejderkorps i Næstved modtager 5.000 kr. til udstyr til motorsav, skærebukser, hjelm, handsker og sikkerhedsstøvler. Korpset har eksisteret siden 1911 og har i dag ca. 200 medlemmer i alderen 3-25 år. Der gøres et stort ungdomsarbejde, og beløbet skal bruges på at vedligeholde den stærkt skrånende grund, som både giver oplevelser og udfordringer i korpsets ungdomsarbejde.

Næstved 4H modtager 7.500 kr. til renovering af plantekasser samt drivhustag til en del af kasserne. Klubben i Karrebæksminde er en af ca. 70 på landsbasis og har ca. 100 medlemmer. Børn og unge får uforglemmelige oplevelser med natur, dyr, haver og mad – og et af målene er at give gode planteoplevelser videre, så børn og unge får større lyst til også at spise mere af sunde og nærende grøntsager.

Danseklubben Møn modtager 20.000 kr. til mobil spejlvæg. En spejlvæg er en stor hjælp i undervisningen og kan bruges på alle hold. At den er mobil betyder også, at den kan flyttes efter behov. Især på hiphop-holdene er det et stort ønske.

Sjølund Spejdergruppe, Det Danske Spejderkorps modtager 12.000 kr. til et Tortuga Alabama-telt (køkkentelt). Teltet skal erstatte et eksisterende, som er nedslidt og primært benyttes i forbindelse med det årlige store natløb for alle spejdere på Sydsjælland, Møn og Lolland/Falster, men også for fx Stafet for Livet. Et nyt køkkentelt vil være en stor hjælp for rammerne og et bedre udeliv for spejderne.

Chrispy’s hjælpende hænder modtager 12.000 kr. til tre køleskabe. Chrispy's hjælpende hænder hjælper til at stoppe madspild i Mern og Køng – og giver de mest udsatte og økonomisk ramte familier i Vordingborg kommune en hjælpende hånd i deres hverdag. Chrispy’s hjælpende hænder er en frivillig 2 år gammel non-profit forening. Den drives af 15 lokale ildsjæle og har aldrig modtaget nogen form for økonomisk støtte.

House of Moen modtager 12.500 kr. til t-shirts og sweatshirts. Målet er at synliggøre fællesskabet i House of Moen, der drives af få ansatte og rigtig mange frivillige, der bl.a. passer turistinformationen, og som ønsker et fælles look.

Izabella Garnett modtager 10.000 kr. som tilskud til studieophold ved University of California Santa Cruz. Izabella er i gang med en bachelor i Europæisk Etnologi. Hun er passioneret omkring klima, miljø og natur og studerer, hvordan mennesket og naturen påvirker hinanden. Hendes mål er at kunne vende tilbage og arbejde med naturformidling eller miljøbevarelse i lokalområdet.

Carl-Johan Paulsen modtager 10.000 kr. til ophold på Kunsthøjskolen i Holbæk og studier i Sverige eller Holland. Carl-Johan udgår fra Talentskolen i Næstved som den første kunstelev, der fik en soloudstilling på Kunsthal Rønnebæksholm og forsideomtale i Sjællandske. Han formår på legende, elegant og fokuseret vis at sætte kunsten i spil, og det er kun et spørgsmål om tid, før han for alvor manifesterer sig på kunstscenen.

Bogø Møllelaug modtager 12.000 kr. til kobberinddækning. Restaureringen blev startet i 2016, og hele projektet blev opdelt i fem etaper. Man er nu ved etape 4, hvor selve møllens krop skal restaureres. Bogø Mølle er fra 1852 og ligger med en formidabel udsigt. Målet er, at møllen kan danne ramme om udstillinger, møder, sammenkomster, undervisning og kulturarrangementer samt turistaktiviteter, hvor en pose nymalet mel med hjem vil være det ypperste. Alt drevet af frivillige kræfter.

Peder Oxe, KFUM-spejdergruppe i Haslev modtager 7.500 kr. til et bålsted med grill. Gruppen består af 150 medlemmer, heriblandt 27 ulønnede, frivillige voksne. KFUM-spejderne skaber meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for børn og unge. Mange aktiviteter er pga. corona rykket udendørs, og det har givet pres på faciliteterne, men også nye ideer. Bålstedet kan blive en del af en ny stor bålhytte til glæde og gavn for medlemmerne.

Skibslaget omkring K1054 KAREN modtager 5.000 kr. til hjælp til at få Drivkvasen Karen op på land og retur efter restaurering. Åledrivkvasen KAREN er bygget i 1921 i Kalvehave, hjemmehørende på Bogø og i denne vinter på værft i Stege, hvor de sidste restaureringsopgaver med primært fornyelse af dækket foregår. Kvasen skal være klar til søsætning ved 100 års jubilæet i august, som vil blive fejret med foredrag, åbne træskibsarrangementer m.m. i Bogø Havn.

Præstø Handels- og Erhvervsforening modtager 9.000 kr. til materialer til håndværkerdragter. I september er det planen under Gyldne Dage i Præstø at afvikle et marked med gamle håndværk, hvor 10 frivillige vil stille op i håndværkerdragter og bl.a. også fortælle om uddøende fag som fx bødker, karetmager, klinkbygger, rebslager, sildesalter og garver – fag, som stadig har relevans i forhold til bevaringsværdige bygninger, skibe m.m.

Stege Roklub modtager 6.000 kr. til køb af bådtrailer, bukke til oplægning af kajakker samt kajakstativ. Roklubben består af ca. 60 medlemmer, der herved vil få større muligheder for at ro fra andre udgangspunkter end klubbens lokaler i Fiskerstræde. Dermed kan interessen for klubben øges og medlemstallet forhåbentlig fastholdes, når medlemmerne dermed kan opleve ny natur og farvande.

Vordingborg Handicap Idræt modtager 12.500 kr. til konkurrenceammunition til den ambitiøse og lovende skytte Jens Frimann. Det er kostbart, men absolut realistisk at sende Jens Frimann til EM og World Cups i skydesporten – og det har stor betydning for klubbens medlemmer at kunne se op til en person, der går seriøst op sin sport.

Dalby Multicenter modtager 75.000 kr. til multirum. Beløbet er en del af de folkeaktier, som aktuelt udbydes i forbindelse med opførelsen af Hal II i tilknytning til Dalbyhallen. Møns Bank bidrager med et tilsvarende beløb og SuperBrugsen i Dalby tillige med 150.000 kr.
 

Ansøgninger til næste års udlodning – der samtidig er den sidste – kan først indsendes i januar 2022, men interesserede kan tilmelde sig en liste på www.moensbank.dk/jub og få besked, når der bliver åbnet.