Åbent call: Hvem har fortjent en folkemødepris?

Møns Bank støtter Folkemøde Møn med en ny ærespris. 

Folkemøde Møns nye folkemødepris skal sætte fokus på den eller dem, der gør en særlig indsats for det levende provinsliv. Så kom endelig frem med mulige kandidater senest 1. august!

Folkemødeprisen har til formål at hylde en aktør, der har gjort en særlig indsats for at styrke sammenhængskraften og den lokale identitet i provinsen – eller som ved deres indsats har sat fokus på de potentialer og problematikker, der eksisterer i Danmark uden for de store byer. Aktøren kan være såvel en person som en organisation, virksomhed, institution eller forening i hele provins-Danmark.

Alle har indtil d. 1. august mulighed for at indstille kandidater på info@folkemoedemoen.dk

Læs mere om retningslinjerne her.

Juryen er bredt sammensat. Både folk fra kulturlivet, organisations-Danmark og det øvrige samfundsliv er med, ligesom også ungeperspektivet er repræsenteret. 

Juryen består af:

  • Kim Blæsbjerg, forfatter

  • Sara Vergo, formand for DJØF

  • Kirsten Hasberg, virksomhedsejer og bæredygtighedsrådgiver

  • Marie Holt Hermansen, politisk studentermedhjælper hos Danske Skoleelever 

  • Erik Harr, formand for Folkemøde Møn

  • Pia Thanning, bestyrelsesmedlem i Folkemøde Møn

Møns Bank har valgt at sponsere prisen, som er et lokalt kunstværk til en værdi af kr. 10.000. Direktør Per Sjørup Christiansen siger:

”I Møns Bank ser vi det som en naturlig opgave at understøtte tiltag, der kan fremme sammenhængskraften og den vedvarende indsats, der gøres for vores lokalsamfund. Vi er derfor meget glade for at kunne være med til at hædre de mange – ofte frivillige – kræfter, der sørger for, at vores gode lokalsamfund ikke bare overlever, men også lever og udvikler lokal vækst.”

Og bestyrelsesformand Erik Harr supplerer: ”Vi har fået nedsat en spændende og kvalificeret jury og håber på rigtig mange kandidater til prisen! Så jeg vil godt opfordre alle, der tænker de har en egnet kandidat om at indstille den til os i juryen. Samtidig er vi glade for, at Møns Bank har valgt endnu engang at støtte Folkemøde Møn.”

Prisen uddeles på Folkemøde Møn lørdag d. 24. august.


Yderligere oplysninger:

Formand for Folkemøde Møn, Erik Harr, tlf. 26 77 70 04

Projektleder for Folkemøde Møn, Anne Marie Søland, tlf. 27 10 00 10