Ændrede indlånsrenter for privat- og erhvervskunder

26.03.20

Banken indfører negativ rente for privatkunder, men letter den for erhvervskunder.

 

Som følge af Nationalbankens seneste renteforhøjelse med 0,15 %-point, ændrer Møns Bank renten for erhvervsindlån fra -0,75 % p.a. til -0,60 % p.a. med virkning fra 1. april 2020.  

 

Samtidig varsles bankens privatkunder negativ rente med virkning fra 1. maj 2020.

 

”Gennem de seneste år har de fleste aktører i den finansielle sektor indført negative renter,” siger bankdirektør Flemming Jul Jensen.

 

Møns Bank har været meget tilbageholdende og hidtil friholdt bankens erhvervs- og privatkunder for betaling af negative renter. Først med virkning fra den 1. januar i år har banken beregnet negative renter for erhvervskunderne.

 

”Vi ville se tiden an og har afventet udviklingen, herunder om renteniveauet ville komme tilbage på normalt niveau,” fortsætter Flemming Jul Jensen. ”Vi må desværre konstatere, at der er udsigt til, at rentemiljøet i Danmark også vil være præget af negative renter i de kommende år, og det medfører betydelige renteomkostninger for banken, når kundernes indlån placeres videre i Nationalbanken, hvor Møns Bank aktuelt betaler 0,60 % p.a. for opbevaring af pengene.”

 

”Samtidig er vi mere eller mindre nødt til at følge vilkårene i sektoren, da vi alternativt bliver parkeringsplads for indlån fra andre bankers kunder, og det ønsker vi ikke,” tilføjer han.

 

 

Opsparing uden negativ rente

 

Når Møns Bank fremover beregner negative renter af privatkundernes indlån, så er der i bankens beregningsgrundlag taget udgangspunkt i kundesammensætningen. Om indholdet i den valgte løsning siger Flemming Jul Jensen: ”Vi har lagt vægt på, at der skal være mulighed for en bundgrænse, før kunderne skal betale negative renter.”

 

 

Opsparing Plus

 

Banken lancerer et nyt aktionærprodukt Opsparing Plus, der er et tilbud til Plus-kunder, hvor der vil være en bundgrænse på 150.000 kr., før der skal betales negative renter. En familie har således mulighed for at have 300.000 kr. stående i banken uden at betale negative renter.

 

”Børneopsparing og Børneopsparing Extra har vi helt friholdt for negativ rente, og det samme gælder de første 25.000 kr. på de unge kunders konti,” siger Flemming Jul Jensen.

 

Banken har ligeledes indført en bundgrænse på 25.000 kr. på alle pensionskonti, og ethvert kontant indestående på konti tilknyttet bankens produkt Formuepleje er helt friholdt for negativ rente.

 

Alle børn og unge op til 29 år kan oprette den nye Opsparing Plus uden at være aktionærer i banken.

 

 

Mere end 150.000 kr.

 

Renten på det nye aktionærprodukt, Opsparing Plus, er gradueret efter indestående.

 

Op til 150.000 kr. skal der ikke betales negativ rente. Derefter er er en mindre negativ rente på -0,30 % op til 250.000 kr. – og først for indestående over 250.000 kr. skal kunderne betale den rente på 0,60 % p.a., som Møns Bank betaler til Nationalbanken.

 

 

Opfordring til at blive Plus-kunder

 

”Har kunderne indlån stående, som bliver omfattet af negative renter, så opfordrer vi til, at kunderne også på denne baggrund overvejer at blive Plus-kunder,” siger Flemming Jul Jensen. ”Banken har et meget omfattende fordelskoncept til Plus-kunder, der giver en række fordele, når kunderne handler i banken.”

 

 

Negative renter - historisk set

 

”Negativ rente er ofte omtalt som et nyt samfundsfænomen, men sandheden er, at vi har haft negativ realrente efter skat i mere end 50 år,” fortsætter Flemming Jul Jensen. ”Siden 1970 har det kun sjældent kunnet betale sig at spare op til den risikofrie rente svarende til bankernes laveste renter, når inflation og skat regnes med. Og det bør man. Det er selvfølgelig interessant at kende rentesatsen, men det er endnu vigtigere med realrenten efter skat – altså hvordan købekraften af ens penge reelt udvikler sig over tid.”

 

I ’gamle dage’ kunne man sagtens få 8-9 % i rente på bankbogen, men alligevel var det en dårlig forretning. Skat og inflation spiste det hele op. Således oplevede man for eksempel i 1979 et negativ afkast i form af -7 % i disponibel realrente!

 

I Dagens Danmark er den disponible realrente ”kun” på -1,4 %, hvis man regner med den laveste rente på -0,6 %, en skat på 30 % og inflation på 1 %

 

”Mit budskab er, at realrenten efter skat har været meget lavere, end den er nu, men det er selvfølgelig isoleret set ikke attraktivt. Jeg kan derfor kun opfordre til, at alle kunder er opmærksomme på eventuelle alternativer til eventuelle negativ rente,” siger Flemming Jul Jensen.

 

 

Alternative muligheder

 

”Har man indeståender i banken, som bliver omfattet af negative renter, kan et alternativ være indfrielse af lån, opsparing til pension eller investering. Nogle kunne fristes til at hæve pengene og ’lægge dem hjem i madrassen’. Det fraråder vi. Dels udsætter den enkelte kunde sig selv for en stor risiko ved at opbevare mange kontanter, og dels er det de færreste forsikringsselskaber, der forsikrer større kontantbeløb,” bemærker Flemming Jul Jensen.

 

”Hvis tankerne går i retning af investering, er der en lang række forskellige muligheder, og jeg kan ikke opfordre nok til, at man forinden har fået afdækket sin risikoprofil og tidshorisont. Det er vi behjælpelig med, ligesom det også er en forudsætning for vores medvirken,” slutter Flemming Jul Jensen.

 

 

> Læs mere om mulighederne for at undgå negativ rente.