Belønningsmedalje til Dorthe Jørgensen

20.12.18

Torsdag den 20. december havde hun sidste arbejdsdag i banken, som begyndte med morgensamling og sluttede med Åbent Hus for kunder og forretningsforbindelser. Dorthe Jørgensen har i hovedparten af sin karriere været beskæftiget med udlåns- og kreditsager.

Belønningsmedaljen er indstiftet af Kong Christian IX i 1865 og tildeles bl.a. privatansatte for lang og tro tjeneste hos samme arbejdsgiver i 50 år, alternativt efter 40 år ved ansættelsesforholdets ophør. Medaljen er af sølv og bærer på forsiden H. M. Dronningens portræt i profil og på bagsiden en krans af egeløv.

I 1981 bestemte Dronningen, at medaljemodtageren opfordres til at indsende en levnedsbeskrivelse til ordenshistoriografen til opbevaring i Ordenskapitlets arkiv.

Dorthe Jørgensen vil da bl.a. kunne fortælle om et job og en arbejdsplads, som har udviklet sig gevaldigt gennem årene - fra mange og lange manuelle rutiner til et job, hvor kundernes behov er i fokus, takket være teknologiske fremskridt, som Møns Bank altid har fulgt med interesse, men hvor de personlige relationer aldrig bliver uden betydning.

Tilbage venter en audiens hos Dronningen, hvor Dorthe Jørgensen får mulighed for personligt at takke for medaljen.

Yderligere oplysninger:

HR-chef Susanne B. Jensen

Tlf. 55 86 15 16