Direktørskifte i Møns Bank

14.06.21

Møns Banks administrerende direktør Flemming Jul Jensen har informeret bestyrelsen om, at han ønsker at fratræde, når bestyrelsen har fundet en afløser, og den nye direktør er ansat og har fundet sig til rette i jobbet – forventeligt i forlængelsen af den kommende generalforsamling i 2022.

”Til august kan jeg se tilbage på 40 års erhvervsaktivitet, hvor mit fokus i hele perioden har været den finansielle sektor. Jeg har været meget begunstiget med spændende opgaver og udfordringer gennem årene, heraf de seneste 12 år som direktør for Møns Bank, hvor jeg hver dag har glædet mig over den måde, banken har medvirket til den lokale udvikling i et tæt samspil med bankens kunder. Til næste år runder jeg 60 år, og det har givet mig anledning til at revurdere mine samlede prioriteringer, og i den forbindelse har jeg besluttet, at det vil være et velvalgt tidspunkt at videregive stafetten til en anden,” siger Flemming Jul Jensen.

”Når jeg ser tilbage på udviklingen i den finansielle sektor, så har det været en spændende rejse, og jeg føler mig privilegeret med alt det, jeg har oplevet gennem årene, men jeg må også sande, at arbejdet undervejs har optaget en væsentlig del af min tid, og således begrænset mulighederne for at dyrke mange af de andre facetter, der er i livet, hvilket jeg ser frem til, at der bliver mere tid til”.

På spørgsmålet om, hvad tiden skal bruges til, siger Flemming Jul Jensen: ”Jeg har ingen aktuelle planer, men det er klart, at nuværende fritidsinteresser vil få større opmærksomhed, og sammen med familien vil jeg helt sikkert anvende vores sommerhus langt mere end hidtil, ligesom jeg altid har slappet godt af med spændende bøger af forskellige genrer samt fysisk aktivitet, uanset om det er golf eller havearbejde. Samtidig har vi sat stor pris på såvel golfrejser som storby-rejser om foråret og efteråret, og fremover er der nok udsigt til, at disse rejser bliver lidt længere end hidtil.”

Bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen oplyser, at der er et godt og tillidsfuldt samarbejde med bankens direktør Flemming Jul Jensen, og han nævner i den forbindelse, at bestyrelsen gerne havde set samarbejdet fortsætte i endnu nogle år, men med respekt for Flemming Jul Jensens beslutning, vil bankens bestyrelse nu igangsætte en proces med udvælgelse og ansættelse af en ny administrerende direktør.


Yderligere information:

Bankdirektør Flemming Jul Jensen, tlf. 55 86 15 36                         

Formand for bestyrelsen Peter Ole Sørensen, tlf. 40 15 13 48