Ellis Rasmussen går på efterløn

19.04.21

Administrationschef Ellis Rasmussen har sidste arbejdsdag i Møns Bank torsdag den 29. april.

Ellis blev ansat som kontorassistent den 1. juni 1979 efter fem år på Landboernes regnskabskontor på Pilevej. Ansøgningen var kortfattet, da ansættelsessamtalen allerede var overstået. Ellis blev ansat til at varetage bankens lønservice, men efter en periode, hvor hun samtidig tog bankskolerne, blev opgaverne primært indenfor IT- og regnskabsområdet. I 1996 blev Ellis udnævnt til regnskabschef og i 2005 til administrationschef, hvor hun sideløbende blev sekretær for bestyrelsen og for repræsentantskabet.

Og sådan er der gået næsten 42 år i banken, hvor regnskabsområdet har været det primære – og gradvist er vokset i både kompleksitet og omfang. Bankens årsrapport er således gået fra ganske få sider til i dag at fylde 84 sider med supplerende rapporter. Herudover er der adskillige andre indberetninger og afregninger, som i dag er et krav.

Hendes afløser på regnskabsområdet, Rasmus Svane, blev ansat i november 2020 og er klar til at tage over. Sekretæropgaverne løses nu i bankens nyoprettede sekretariat under Lars Huusmann.

Kender man Ellis for noget helt andet, kunne det være for hendes mangeårige passion for håndbold. Dén bliver der nu basis for at dyrke lidt mere af tillige med familie og venner.

Ellis bliver fejret af kolleger i banken torsdag den 29. april, hvor hun har sidste arbejdsdag – og banken er fuldt åben efter den seneste coronanedlukning, så det vil være muligt at komme og ønske hende et godt otium.