Elly Nielsen takker af i Møns Bank

25.02.21

Efter den kommende generalforsamling har formand for bankens repræsentantskab og medlem af bestyrelsen Elly Nielsen valgt at fratræde i Møns Banks ledelse.

- Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Møns Bank siden 1992 og haft den glæde at sidde for bordenden af repræsentantskabet siden 2013, samme år, hvor jeg blev valgt ind i bestyrelsen, siger hun. Det har været spændende år, og jeg har endda fået ekstra år lagt til, da generalforsamlingen forrige år besluttede at hæve aldersgrænsen fra 67 til 70 år.

- Selv om jeg således indenfor rammerne af vedtægterne kunne fortsætte i endnu nogle år i bestyrelsen og repræsentantskabet, så er tiden kommet, hvor nye kræfter skal til, og min fratrædelse sker i overensstemmelse med de øvrige i bestyrelsen, da det er et helt naturligt led i den løbende plan for succession i bankens ledelse. 

Hvem der skal overtage efter Elly Nielsen i bestyrelsen og repræsentantskabet, er der endnu ikke taget beslutning om. Det sker medio april, når repræsentantskabet og bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, der afholdes onsdag den 24. marts, hvilket sker online, da situationen med Covid19 ikke tillader den sædvanlige afholdelse i Mønshallerne.
 

Det forpligter
at være lokalbank

- Det at drive bank i dag er noget ganske andet end for blot få år siden, udtaler Elly Nielsen. Regler og love fylder rigtig meget i dag, så det mere handler om forudsætningerne for at drive bank end den egentlig drift.

Alligevel tror Elly på, at den lokale bank nok skal klare sig.

- Der er en fantastisk opbakning om Møns Bank – fra et stadig større lokalområde – og det tror jeg, er en modreaktion på, at alt skal blive større og centraliseres.

- I Møns Bank er vi kendt for et lokalt engagement og for at være der for kunderne i både med- og modgang. Ja, det forpligter at være lokalbank, men det er også en udelt glæde at se de mindre lokalsamfund udvikle sig, og dét ville være vanskeligere uden den lokale bank.


Turisme og detailhandel

Elly bliver på ingen måder arbejdsløs, når hun udtræder af bankens ledelse ved den kommende generalforsamling. Hun er fortsat formand for House of Møn og bestyrelsesmedlem i Feriepartner Møn samt i Team Møn.

- Nu vil jeg koncentrere mig om turismen og detailhandlens vilkår. Det ligger mig meget på sinde, at vi kan bevare vores lokale butikker og tilbyde turisterne spændende oplevelser. Det går faktisk hånd i hånd og betyder, at vi har bedre muligheder for at opretholde et godt og stærkt lokalsamfund.