En god start på året i Møns Bank

16.05.19


- Med et resultat på 9,7 mio. kr. før skat er vi kommet godt fra start i 2019, siger Møns Banks direktør Flemming Jul Jensen. De afledte indtægter i årets første kvartal udgør tilsammen 35,3 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mere end sidste år, hvor indtægtsgrundlaget var præget af et historisk højt aktivitetsniveau.

- Og det glædelige er, at det ser ud til at fortsætte. En udvidelse af vores indtægtsniveau fra sidste år har således kun været muligt på grund af det høje aktivitetsniveau samt at bankens udlån har udviklet sig særdeles positivt siden samme tidspunkt sidste år, supplerer han.

Første kvartal er præget af en meget tilfredsstillende aktivitet på alle områder i banken, og takterne igennem de senere år med stigende forretningsomfang og nye kunder er fortsat uændret i årets første måneder.

Stigende forretningsomfang

Udlånet er kernen i bankens forretningsgrundlag, og det er derfor meget tilfredsstillende, at udlånet fortsat udvikler sig positivt. Siden årets start er bankens udlån steget med godt 45 mio. kr. til 1.531 mio. kr.

Det samlede indlån er i perioden faldet med 94 mio. kr., hvilket primært kan henføres til investeringsaktivitet, og udgør godt 2.395 mio. kr.

Møns Bank har således et særdeles solidt indlån til finansiering af bankens udlånsaktivitet.

Uændrede omkostninger

De samlede omkostninger er stort set uforandret i 1. kvartal med i alt 27,8 mio. kr., hvilket ligeledes er tilfredsstillende.

Tilfredsstillende basisdrift

- Det betyder, at bankens basisdrift i 1. kvartal kan opgøres til 7,5 mio. kr., hvilket er bedre end vores budgetforventninger og samtidig 0,8 mio. kr. højere end samme periode sidste år, siger Flemming Jul Jensen.

- Med de senere års etablering af nye filialer i Næstved og Vordingborg samt den seneste åbning i sidste uge i Rønnede, så er der investeret i en styrkelse af organisationen. Udviklingen af vores markedsområde er nu helt på plads i en geografi, der har stærk sammenhængskraft og passer godt til banken - og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten, bemærker Flemming Jul Jensen.

Positive kursavancer

Bankens basisdrift suppleres med positive kursavancer på i alt 3,8 mio. kr., der primært kan henføres til aktieavancer på bankens beholdning af anlægsaktier i fællesejede sektorselskaber, som har påvirket avancen med 2 mio. kr.

Nedskrivninger fortsat på et lavt niveau

Det er glædeligt, at behovet for nedskrivning af bankens udlån har været på et meget begrænset niveau i årets 1. kvartal, hvilket vurderes at være et signal om, at økonomien generelt er tilfredsstillende for bankens kunder.

De samlede nedskrivninger på udlån og garantier har således kun været en udgift på 1,5 mio. kr. i årets 1. kvartal.

Forventningerne til året

- Bankens samlede resultat for 1. kvartal er sammensat af en tilfredsstillende basisdrift på 7,5 mio. kr., kursgevinster på 3,8 mio. kr. samt meget begrænsede nedskrivninger på udlån for 1,5 mio. kr., og samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi er lidt foran budgettet for årets basisdrift, som er målsat til et niveau på 28-35 mio. kr., og forventningerne til årets resultat før skat fastholdes fortsat på et tilsvarende niveau på mellem 28-35 mio. kr., slutter Flemming Jul Jensen.

Yderligere oplysninger:

Bankdirektør Flemming Jul Jensen

tlf. 55 86 15 36