God start på året i Møns Bank

10.05.16

Med et overskud på 6,4 mio. kr. før skat i første kvartal 2016 har Møns Bank fået en god start på året.

”Med et resultat på 6,4 mio. kr. før skat er vi kommet godt fra start i 2016, selvom samfundsøkonomien fortsat kører i et lavt gear. I årets første kvartal har vi haft et aktivitetsniveau i banken med afledte indtægter på tilsammen 31,9 mio. kr., hvilket kun er 0,8 mio. kr. mindre end sidste år, hvor indtægtsgrundlaget var præget af et historisk højt aktivitetsniveau med konverteringer af realkreditlån”, udtaler bankens direktør Flemming Jensen og fortsætter ”En fastholdelse af indtægtsniveauet fra sidste år har således kun været muligt, fordi bankens udlån har udviklet sig særdeles positivt igennem det seneste års tid”.

 

Indtægterne afspejler samtidig et fortsat højt aktivitetsniveau i banken, og takterne igennem de senere år med et stigende forretningsomfang og mange nye kunder er fortsat uændret i årets 1. kvartal.

 

Stigende omkostninger

De samlede omkostninger stiger med 2,4 mio. kr. i 1. kvartal til i alt 24,3 mio. kr., og Flemming Jensen præciserer, at langt den væsentligste stigning i omkostningerne kan henføres til investeringer i IT-løsninger samt de nye markedstiltag, herunder den igangværende etablering i Vordingborg.

 

”Med seneste etablering i Næstved, flere konsulenter til Møn Direkte samt den

igangværende filialetablering i Vordingborg investeres der mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling af banken, og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten”, bemærker Flemming Jensen.

 

Tilfredsstillende basisdrift

”Det betyder, at efter bankens udgifter til modregninger på realkreditlån på 0,6 mio. kr., så ender bankens basisdrift i 1. kvartal på 6,9 mio. kr., hvilket vi er tilfredse med, når vi samtidig medvurderer, at vi aktuelt har et meget højt niveau for investeringer i nye markedsområder” siger Flemming Jensen

 

Det samlede resultat er således præget af en tilfredsstillende basisdrift på 6,9 mio. kr., kursgevinster på 1,9 mio. kr. samt begrænsede nedskrivninger på udlån for 2,4 mio. kr.

 

Stigende forretningsomfang

Udlånet er kernen i bankens forretningsgrundlag, og det er derfor meget tilfredsstillende, at udlånet udvikler sig positivt. Siden årets start er bankens udlån steget med godt 60 mio. kr. til 1.253 mio. kr., og det samlede indlån er stort set uforandret og udgør godt 1.775 mio. kr. Møns Bank har således et særdeles solidt indlån til finansiering af bankens udlånsaktivitet.

 

Åbner i Vordingborg

Fra dags dato - den 10. maj - kan kunderne møde Møns Banks Vordingborg-hold på adressen Algade 76 i Vordingborg.

 

Interessen for Møns Banks etablering i Vordingborg har været stor, og mange kunder har allerede ønsket at skifte til Møns Bank efter nyheden om, at Møns Bank ville åbne en afdeling i byen.

 

”Vi arbejder målrettet på en langsigtet løsning for rammerne til filialen, men da der er udsigt til, at det godt kan trække ud, så er vi meget taknemmelige over, at det er lykkedes at få en aftale på plads med RSM Beierholm om leje af en del af deres uudnyttede lokaler, der er centralt placeret på 1. sal på adressen Algade 76” siger bankdirektør Flemming Jensen.

 

Møns Bank i Vordingborg består af otte medarbejdere, hvoraf de seks har et godt kendskab og en stor indsigt i de lokale forhold, da de igennem en række  år har arbejdet i pengeinstitutter i Vordingborg.

 

Banken er tilgængelig for rådgivning i bankens almindelige åbningstid fra kl. 10-16 på hverdage, torsdag til kl. 17 samt efter nærmere aftale. Den nye afdeling kan kontaktes på telefonnummer 55 31 24 00.

 

Forventningerne til året

”Samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi følger bankens budget for årets basisdrift, som er målsat til et niveau på 27-32 mio. kr..”,

slutter Flemming Jensen.

 

Læs Periodemeddelelsen for Q1 2016 her.

 

Eventuelle spørgsmål og yderligere information kan hentes hos:

 

Bankdirektør Flemming Jensen, Tlf. 55 86 15 36