God start på året i Møns Bank

09.05.17

Med et overskud på 10,0 mio. kr. før skat i 1. kvartal har Møns Bank fået en god indgang til 2017.

Møns Bank har netop offentliggjort sit regnskab for 1. kvartal 2017.

 

- Med et resultat på 10,0 mio. kr. før skat er vi kommet særdeles godt fra start, siger bankdirektør Flemming Jensen. De afledte indtægter i årets første kvartal udgør tilsammen 33,9 mio. kr., hvilket er 2,0 mio. kr. mere end sidste år, hvor indtægtsgrundlaget var præget af et historisk højt aktivitetsniveau i banken.

 

- Og det glædelige er, at det ser ud til at fortsætte, tilføjer han. En udvidelse af bankens indtægtsniveau fra sidste år har således kun været muligt, fordi bankens udlån har udviklet sig særdeles positivt siden samme tidspunkt sidste år. Samtidig er 1. kvartal præget af stigende indtægter fra en meget stor kundeaktivitet på investeringsområdet.

 

Indtægterne afspejler samtidig et fortsat højt aktivitetsniveau i banken, og takterne igennem de senere år med et stigende forretningsomfang og mange nye kunder er fortsat uændret i årets 1. kvartal.

 

Stigende omkostninger

De samlede omkostninger stiger tilsvarende med omkring 1,8 mio. kr. i 1. kvartal til i alt 26,2 mio. kr., og Flemming Jensen præciserer, at langt den væsentligste stigning i omkostningerne kan henføres til stigende investeringer i nye IT-løsninger samt bankens etablering i Vordingborg.

 

- Med de senere års etablering af nye filialer i Næstved og Vordingborg samt flere konsulenter til Møn Direkte investeres der mange ressourcer og penge i en fortsat udvikling af banken, og via de mange henvendelser fra nye kunder kan vi konstatere, at tiltagene virker efter hensigten, bemærker Flemming Jensen.

 

Tilfredsstillende basisdrift

- Det betyder, at efter bankens udgifter til modregninger på realkreditlån på 0,5 mio. kr., så ender bankens basisdrift i 1. kvartal på 7,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mere end samme periode sidste år. Det er vi tilfredse med, når vi samtidig medvurderer, at banken har et højt niveau for investeringer i de nye markedsområder.

 

Positive kursavancer

Bankens basisdrift kan samtidig suppleres med positive kursavancer på tilsammen 4,2 mio. kr. fra placeringen af bankens overskudslikviditet i obligationer samt aktieavancer på bankens beholdning af anlægsaktier.

 

Faldende nedskrivninger på udlån

Det er glædeligt, at behovet for nedskrivning af værdien på bankens udlån har været meget begrænset i årets 1. kvartal, hvilket vurderes at være et signal om, at økonomien generelt er i bedring for bankens kunder.

 

Stigende forretningsomfang

Udlånet er kernen i bankens forretningsgrundlag, og det er derfor meget tilfredsstillende, at udlånet fortsat udvikler sig positivt. Siden årets start er bankens udlån steget med godt 21 mio. kr. til 1.360 mio. kr., og det samlede indlån er stort set uforandret og udgør godt 2.038 mio. kr. Møns Bank har således et særdeles solidt indlån til finansiering af sin udlånsaktivitet.

 

Forventningerne til året

- Bankens samlede resultat for 1. kvartal er sammensat af en tilfredsstillende basisdrift på 7,3 mio. kr., kursgevinster på 4,2 mio. kr. samt meget begrænsede nedskrivninger på udlån for 1,5 mio. kr., og samlet set er vi godt tilfredse med periodens resultat. Vi følger bankens budget for årets basisdrift, som er målsat til et niveau på 28-33 mio. kr., slutter Flemming Jensen.

 

 

> Læs periodemeddelelse Q1-2017

 

 

Yderligere oplysninger: 

 

Bankdirektør Flemming Jensen, tlf. 55 86 15 36