Information om negative renter

Forbrugerombudsmanden har den 14. september 2023 udsendt en pressemeddelelse, hvori hun oplyser, at Forbrugerombudsmanden stævner en større dansk bank for at have opkrævet negative renter på opsparingskonti uden først at have indhentet kundernes aktive accept.

Stævningen vedrører også vilkårene om negative renter for den pågældende banks Basale betalingskonto og Basale indlånskonto.

Møns Bank har i en periode også haft negative renter på indlånskonti. Vi indførte negative renter for erhvervskunder den 1. januar 2020 og privatkunder den 1. maj 2020 – langt senere end vores konkurrenter. Vi var også blandt de første til at afskaffe negative renter i 2. halvår 2022. Information blev givet på vores hjemmeside og ved besked til kunderne med behørige varsler.

Baggrunden for, at vi indførte negative renter, var det meget lave renteniveau i Danmark, anført af Nationalbankens indlånsrente, der var i minus – samt udsigten til, at det lave renteniveau ville fortsætte i en årrække. Banken har således selv i en længere periode betalt negative renter for det samlede indlån i Nationalbanken. En længere periode end den, vi delvist har opkrævet negative renter hos kunder.

Vi har ydermere henholdt os til, at Finanstilsynet, der er tilsynsmyndighed for alle danske pengeinstitutter, tilbage i begyndelsen af 2020 vurderede, at hverken reglerne om god skik for finansielle virksomheder, lov om betalingskonti eller den øvrige finansielle lovgivning, herunder EU-reguleringen, indeholder regler, der forhindrer indførelsen af negative renter.

Kunder i Møns Bank, der mener uberettiget at være blevet opkrævet negative renter af indlån, kan klage til Det Finansielle Ankenævn. Der skal udfyldes et særligt klageskema samt indbetales et klagegebyr. Vi gør opmærksom på, at krav om tilbagebetaling af negative renter forældes efter 3 år. Kun ved at indgive en klage til Ankenævnet, kan man afbryde forældelsen.

> Link til klageskema.