Jens Ravn har sat dato på sin fratræden i Møns Bank

25.11.19

Når Møns Bank på generalforsamlingen i marts 2020 har aflagt regnskab for 2019, vil det samtidig være med tak for indsatsen til bankens bestyrelsesformand Jens Ravn.

”Alt har sin tid, og jeg har vurderet, at det efter den kommende generalforsamling vil være rettidigt, at jeg trækker mig og overlader ansvaret for bankens overordnede ledelse til den øvrige bestyrelse,” siger Jens Ravn.

 

Om baggrunden tilføjer han: ”Jeg solgte min landbrugsejendom i foråret, og da jeg ikke længere er fuldt ud erhvervsaktiv, er det min holdning, at det må være tid til, at andre tager over.”

 

Jens Ravn har været medlem af Møns Banks repræsentantskab siden 1991 og bestyrelse siden 1998, hvor han i 2012 blev valgt til formand for bestyrelsen.

 

Tid til vagtskifte

”Det er naturligvis en beslutning med mange facetter,” fortsætter Jens Ravn. ”Når jeg ser bort fra mine egne forhold, er det vigtigt, at min fratræden er godt tilrettelagt i samarbejdet med den øvrige bestyrelse. Samtidig skal bestyrelsen i gang med at fastlægge rammerne for bankens strategi i de kommende år, hvilket også understøtter, at det er tid til et vagtskifte”.

 

Det er endnu ikke fastlagt, hvem der skal være ny formand for bestyrelsen.

 

”Dét er ikke besluttet, så det kan jeg naturligvis ikke udtale mig om,” siger Jens Ravn. ”Det vil også være den fremtidige bestyrelse, der på det førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer sig selv.”

 

Bestyrelsen vil samtidig blive reduceret fra fem til fire aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejderrepræsentanter.