Kender du Erhvervspuljen?

18.11.22

Flere penge i tilskud, hurtigere igangsættelse af projekter
og en langt nemmere ansøgningsprocedure...


Sådan lyder nogle af de i alt syv justeringer af Erhvervspuljen, der netop er trådt i kraft.

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr. til projekter, der sparer energi eller CO2, hvis man fx vil væk fra gas, skifte belysning eller lignende. Både små og store private virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter.

Puljen dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af din virksomheds størrelse.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030. Erhvervspuljen er sat i verden for at understøtte, at potentialet for et grønnere og mere energieffektivt erhvervsliv indfries. Med et tilskud fra Erhvervspuljen bliver det mere rentabelt for virksomheder at investere i grønne projekter, der kan styrke både din konkurrenceevne og dit omdømme. Grønne investeringer kan desuden bidrage til at skære toppen af energiregningerne, reducere CO2-udledninger og styrke forsyningssikkerheden i samfundet.

> Du starter din ansøgning her.

Du er selvfølgelig også velkommen i banken til en snak, inden du søger – fx om finansiering af den del, som Erhvervspuljen ikke støtter.