Medarbejdervalg i Møns Bank

26.09.18

Valg af medarbejderrepræsentanter til Møns Banks bestyrelse

Medarbejderne i Møns Bank har i dag valgt medarbejderrepræsentanter til bankens bestyrelse. Efter afstemning er erhvervsrådgiver Vivi Brasen Melander og kreditkonsulent Jan Ivan Rasmussen valgt.

 

Det er første medarbejderrepræsentation i Møns Banks bestyrelse, så begge medarbejdere er nyvalgte og begge for en 4-årig periode. Da der således ikke er eksisterende medarbejderrepræsentanter, der afløses som følge af valget, er det aftalt med bestyrelsen, at de nyvalgte medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen med virkning fra og med det kommende bestyrelsesmøde den 7. november 2018.

 

 

Yderligere information:

 

Bankdirektør Flemming Jensen

tlf. 55 86 15 36