Midlertidig lukning forlænges til 10. maj

27.04.20

Møns Bank forlænger den midlertidig lukning som følge af coronavirus til og med den 10. maj, da vi afventer myndighedernes nye anvisninger.

 

- Vi følger anbefalingerne fra myndighederne, siger bankdirektør Flemming Jul Jensen. Det betyder, at vi fortsat har lukket for fysisk adgang, men at vi hjælper kunderne via telefon og mail, ligesom vi også kan holde møder over nettet. I enkelte tilfælde kan vi afholde fysiske møder, hvor det er hensigtsmæssigt eller relevant.

 

Også kassebetjeningen er lukket hen over det kommende månedsskifte.

 

- Vi ved, at der er kunder, som plejer at benytte bankens kasse til hævning af kontanter. De har nu ikke denne mulighed. Det gælder ligeledes for kunder, som mister deres kort eller har glemt koden. I denne særlige situation, hvor det måtte give problemer, kan man kontakte os på tlf. 55 86 15 00 for en nærmere aftale eller løsning, siger Flemming Jul Jensen.

 

Bankens pengeautomater kan tilgås på sædvanlig i bankens i lobbyer. Da banken er lukket, er adgangen samtidig begrænset, så lobbyerne kun er åbne for én kunde ad gangen.

 

 

Ekstra fleksibilitet

 

Banken har tidligere redegjort for, hvordan den er klar til at skrue ekstra op for både fleksibilitet og individuelle løsninger.

 

- Vi har blandt andet besluttet, at etablering af yderligere kreditfaciliteter eller tilpasning af eksisterende kreditaftaler udløst af den aktuelle situation gennemføres uden beregning af bankens sædvanlige betaling for dokumentudfærdigelse og dokumenthåndtering. Samtidig er det vores hovedprincip, at supplerende kreditfaciliteter etableres til de rentesatser, der hidtil har været gældende for kundens øvrige kreditfaciliteter, slutter Flemming Jul Jensen.