Møns Bank ændrer rente pr. 15. august 2022

22.07.22

Møns Bank ændrer rente og

  • følger Nationalbankens renteændringer og forhøjer alle indlåns- og udlåns- renter med +0,50%
  • For vore Pluskunder giver vi ekstra fordele:
    • Opsparing Plus bliver friholdt for negativ rente, altså 0 % rente
    • Plus Løn, indestående bliver friholdt for negativ rente, altså 0% rente