Møns Bank afskaffer al negativ rente

14.09.22

Efter Nationalbankens seneste renteforhøjelse ændrer Møns Bank satser pr. 17. oktober 2022.

På indlån opkræves ikke længere negative renter - hverken for erhvervs- eller privatkunder.

Konti til pension, børne- og uddannelsesopsparing, etablering og iværksættere hæves til 0,25% - tillige med Opsparing Plus, der herudover forrentes med 0,45% af alt indestående over 100.000 kr.

Renten på eksisterende lån og kreditter hæves med 0,75% - med undtagelse af Plusløn, hvor debetrentesatsen fastholdes på 5% og Strakslån på 5,5% for Plus-kunder og 10,5% for øvrige.