Møns Bank bygger om

13.10.16

Mere lys og luft i bankens hovedkontor i Stege

Møns Bank er inde i en positiv udvikling, som betyder flere kunder - både på og uden for Møn.

 

- Vi har gennem et stykke tid arbejdet med planerne for en renovering af vores hovedkontor, fortæller Bo Møller, som er tovholder på opgaven.

 

- Det er en større omgang, men vi ville gerne sikre os, at alt var tænkt godt igennem, inden vi gik i gang. Det er en ombygning, som både skal leve op til nutidens krav og også holde i årene fremover, tilføjer han.

 

Ombygningen foregår i etaper, hvor en række interne afdelinger kom på plads sidste år. Nu er turen kommet til kundeområderne i gadeplan.

 

- Håndværkerne gik i gang i sidste måned og vil arbejde året ud i stueetagen, siger Bo Møller. Vi gør alt, hvad vi kan for at det giver færrest mulige gener for kunderne.

 

 

Inspiration fra

nye afdelinger

 

Og hvad kan man så se frem til?

 

- Flere mødelokaler, mere lys og bedre akustik, siger Bo Møller. Vi har virkelig lagt os i selen for, at det hele skal blive godt og funktionelt!

 

Det er erfaringerne fra etableringen af de nye filialer i Næstved og Vordingborg samt ombygningen i Præstø, der danner baggrund for renoveringen af bankens hovedkontor.

 

- For kunderne er det vigtigt, at møder kan afvikles i rolige, lyse og venlige omgivelser, hvor man uforstyrret kan snakke økonomi. Et gammelt ord siger ”diskretion - en æressag”, og det gælder stadig, tilføjer Bo Møller.

 

Ombygningen betyder også en mere logisk opdeling af banken, hvor de forskellige afdelinger bliver samlet mere hensigtsmæssigt.

 

- Vores hovedkontor fungerer også som support-center for filialerne, som leverer stadig flere forretninger til banken. Det er vigtigt, at vi kan holde sagsbehandlingstiderne nede på et minimum og bevare vores konkurrencemæssige forspring - så også af dén grund glæder vi os til den færdige løsning, slutter Bo Møller.

 

Efter nytår fortsætter renoveringen på 1. sal, som er sidste etape i ombygningen.

 

 

 

 

Foto:

 

Hovedkassen i Møns Bank er allerede på plads - fra venstre Lisbet Jensen, Susanne L. Petersen, Nathalie J. Petersen, Lone Ballegaard og Jytte Baadsgaard.

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Bo Møller, tlf. 5586 1529