Møns Bank opjusterer igen

23.06.21

Nu forventes et resultat før skat på 40-50 mio. kr. for 2021 som helhed.

Efter 1. kvartal opjusterede Møns Bank forventningerne til et samlet årsresultat fra 20-30 mio. kr. til 30-40 mio. kr.

Nu lægger banken endnu 10 mio. kr. til forventningerne, da man regner med et halvårsresultat før skat på omkring 33 mio. kr. - og derfor et samlet resultatet før skat for hele 2021 på mellem 40 og 50 mio. kr.

Resultatet før skat er præget af

  • En ekstraordinær indtægt på 2,5 mio. kr. ved afhændelse af en investeringsejendom.
  • En højere aktivitet og bedre basisdrift end budgetteret.
  • En positiv udvikling i kundernes økonomi, som forventes at betyde tilbageførsel af nedskrivninger på 6-8 mio. kr. mod oprindelig 10 mio. kr. - det skal samtidig præciseres, at der i 2020 blev foretaget en nedskrivning til imødegåelse af tab på 15 mio. kr. som følge af Covid19-usikkerheden, og denne nedskrivning fastholdes indtil videre.

For året som helhed er der tidligere forventet en basisdrift i størrelsen 28-35 mio. kr. - denne forventes nu på 35-40 mio. kr.

Resultatforventningen i bunden af intervallet er udtryk for en forventning om et svagt vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet er det indregnet, at aktivitetsniveauet er uændret.

Bankens halvårsrapport bliver offentliggjort den 26. august 2021.