Møns Bank opjusterer igen

Stigende renter og lavere behov for nedskrivninger medvirker til, at Møns Bank atter kan komme med en glædelig opjustering. 

Bankens forventninger til årets resultat før skat opjusteres til intervallet 88-98 mio. kr.

For året som helhed forventes en basisdrift i niveauet 80-90 mio. kr.

Baggrunden for opjusteringen er forbedrede makroøkonomiske forhold end tidligere forventet. De væsentligste faktorer er det stigende renteniveau, lavere behov for nedskrivninger end forventet og fortsat god aktivitet i bankens forretning generelt.

Se også selskabsmeddelelse nr. 11/2023.