Ny direktør i Møns Bank

21.12.21

Per Sjørup Christiansen bliver ny direktør i Møns Bank, når Flemming Jul Jensen går på pension ultimo marts 2022.

Møns Banks administrerende direktør Flemming Jul Jensen meddelte den 14. juni i år, at han efter 40 års ansættelse i den finansielle sektor, heraf de seneste 12 år som direktør for Møns Bank, ønskede at fratræde, når bestyrelsen havde fundet en afløser, og den nye direktør var ansat og havde fundet sig til rette i jobbet.

Den nye direktør er nu fundet og ansat. Han hedder Per Sjørup Christiansen og er 54 år. Han tiltræder i bankens direktion den 1. januar 2022 og bliver ny administrerende direktør, når Flemming Jul Jensen fratræder stillingen ultimo marts 2022.  

Per Sjørup Christiansen er født og opvokset i Aarhus og har ledet lokale og regionale bankfilialer samt deltaget i regions- og landeledelse af banker. Per Sjørup Christiansen har således stor erfaring med ledelsen af en lokal- og regionalbank, herunder et dybt indblik i forholdene hos både erhvervs-, landbrugs- og privatkunder såvel som de mange forskellige dele af en bankdrift.

Om bestyrelsens valg af Per Sjørup Christiansen udtaler bankens bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen: ”Det er med stor glæde, at bestyrelsen i dag kan præsentere Per Sjørup Christiansen som ny administrerende bankdirektør. Per er den rigtige person til at lede Møns Bank og udvikle banken i den strategiske retning, vi ønsker. Nemlig at være en lokalbank med stærke relationer til kunder, aktionærer, samarbejdspartnere og medarbejdere. Bestyrelsen mener, at Per har de rigtige værdier og kompetencer. Han er samtidig resultatfokuseret og har en bred og mangeårig erfaring fra banksektoren, som vi i Møns Bank kan få stor gavn af i fremtiden. Så vi ser frem til et godt samarbejde.”


Godkendt af Finanstilsynet

Finanstilsynet har Fit & Proper-godkendt Per Sjørup Christiansen som ny administrerende direktør for banken.

På spørgsmål til bankens kommende direktør Per Sjørup Christiansen om valget af Møns Bank, bliver dette begrundet med: ”Møns Bank er en god og ordentlig bank med forretningsmæssigt potentiale samt et stærkt lokalt kundegrundlag. Samtidig matcher bankens værdigrundlag mine personlige værdier, hvilket har været vigtigt for mig, herunder at der i bankens drift er fokus på ordentlighed og et godt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere omkring banken.”

”Det kommer også til udtryk i bankens ledelseskodeks – og den måde banken drives på. I banken skabes rammer for den enkeltes udvikling, og alle er en del af fremtiden, ligesom der er stor fokus på kundebetjeningen og samspillet med kunderne,” fortsætter han

”Jeg ser frem til at drive Møns Bank videre sammen med de mange gode, dygtige medarbejdere i banken, der dagligt arbejder på at gøre en positiv forskel for kunderne, som jeg glæder mig til at møde,” slutter Per Sjørup Christiansen.


Overgangsperiode

Bankens nuværende direktør Flemming Jul Jensen fortsætter frem til og med generalforsamlingen i marts, således at opgaver og ansvar kan overdrages på betryggende vis i banken.

Nuværende direktør Flemming Jul Jensen udtaler i denne sammenhæng: ”Jeg har igennem de seneste 12½ år haft et særdeles spændende job i Møns Bank. Jeg har samtidig glædet mig over den måde, banken har medvirket til den lokale udvikling i et tæt samspil med bankens kunder.

Men alting skal jo have en ende. I år har jeg været 40 år i den finansielle sektor, og til næste år fylder jeg 60 år. Da jeg i foråret meddelte bestyrelsen min beslutning, så var det med en vis usikkerhed om, hvornår en ny direktør kunne tiltræde. Det er på plads nu, og jeg hilser Per Sjørup Christiansen meget velkommen, ligesom jeg ser frem til et tæt samarbejde over de kommende 3 måneder i det nye år, hvor de igangværende opgaver skal overleveres, og Per Sjørup Christiansen skal introduceres til banken, bankens kunder og lokalområdet.”

”Det er samtidig min vurdering, at timingen er god. Bestyrelsen har i foråret fastlagt strategien for bankens udvikling i de kommende 3 år, og det glæder mig meget, at jeg kan overrække Per Sjørup Christiansen depechen til en solid lokalbank i udvikling med dygtige og meget engagerede medarbejdere.”


Om Per Sjørup Christiansen

Per Sjørup Christiansen er født og opvokset i Aarhus, hvor han startede i Sparekassen SDS, der senere blev til Unibank og Nordea.

I Nordea var Per Sjørup Christiansen direktør i region Viborg med ansvar for erhvervskunder i de 12 lokale afdelinger i regionen. Herefter har han været i direktionen for Nordea Finans Danmark A/S som landeansvarlig kommerciel direktør, blandt andet med ansvaret for samarbejdet med bankens filialer, kunderådgivere samt partnerskaber.

Per Sjørup Christiansen har endvidere været en del af koncernledelsen som bankdirektør i BankNordik, med ansvaret for privatkunder og Private Banking kunder såvel som filialer og filialdriften.

Senest har han været Business Director i BEC med ansvaret for partnerskaber og udvikling i samspil med BEC-bankerne. 

Uddannelsesmæssig baggrund er blandt andet civiløkonom og en international Executive MBA. Herudover har han været ekstern lektor på CBS.


Kontaktoplysninger:

Bestyrelsesformand Peter Ole Sørensen, tlf. 40151348

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen, tlf. 22604618

Adm. direktør Flemming Jul Jensen, tlf. 55861536