Nye kontantregler fra 1. juli

28.06.21

Med virkning fra 1. juli bliver det sværere for erhvervsdrivende at modtage kontanter som betaling for varer og tjenesteydelser. Det såkaldte kontantforbud – grænsen for, hvor mange penge, der må betales med i kontanter – sænkes fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Stort set alle virksomheder er omfattet af forbuddet. Det gælder både personligt ejede selskaber og andre ejerformer. Kun virksomheder som banker, sparekasser og revisorer, som er underlagt hvidvasklovens indberetningsregler, er ikke omfattet af kontantforbuddet.

Reglerne på området er klare. Hvis der er tale om én handel, bliver det ikke lovligt af, at betalingen deles op i flere rater under loftet på 20.000 kr.

Det er Folketinget, der har besluttet at stramme reglerne for kontant betaling. Hensigten er at gøre det sværere at hvidvaske penge, og her er reglerne ens for alle.

Vær opmærksom på, at bøden for at overtræde kontantforbuddet er 25 procent af overtrædelsen af kontantforbuddet – og minimum 10.000 kr.


Erklæring ved ind- og udbetaling

Det er ikke i sig selv ulovligt at indsætte eller hæve mere end 20.000 kr. i banken, men der skal som hidtil afgives erklæring.

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte os.