Nyvalg i Møns Bank

På onsdagens generalforsamling i Møns Bank blev Cathrine Riegels Gudbergsen valgt ind i bankens repræsentantskab. 

Ni kandidater blev genvalgt, en genopstillede ikke, og en ny er valgt ind i Møns Banks repræsentantskab, der i alt består 35 medlemmer. 

For en periode på tre år er Cathrine Riegels Gudbergsen valgt ind i bankens repræsentantskab.

Cathrine Riegels Gudbergsen er indehaver af Broksø Gods og uddannet agrarøkonom samt psykolog. Derudover er hun medlem af Næstved Byråd. Af tillidshverv er hun bl.a. næstformand i Sjællandske Mediers bestyrelse, næstformand i Slægtsgårdsfonden og Landmandsfonden, næstformand i Affald Plus samt bestyrelsesmedlem i Velliv Pension, Velliv Foreningen og Trelleborg fonden.

Der var genvalg til Tina Ørum Hansen, Vicki Endsgaard, Henrik Ejby Hansen, Lisbet Hebo, Kathrine Hendriksen, Bjarne Mostrup Larsen, Tonny Quaade Nielsen, Thomas Stecher og Jan Yttesen. Karina Sejersbøl Christiansen genopstillede ikke. 


Foto: 
Repræsentantskabets formand Tina Ørum Hansen (tv.) ønskede Cathrine Riegels Gudbergsen tillykke med valget.